ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 results

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αγαπητοί Συμπολίτες - ιτισες Είναι πολύ σημαντικό στα δύο χρόνια της παρούσης ...