πολιτική για το περιβάλλον, με αφορμή ανάγκες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Mιά πολιτική για το περιβάλλον στον Δήμο μας που λαμβάνει υπ’ όψιν την κλιματική αλλαγή

του ΚάπαΣίγμα

H κλιματική αλλαγή από το παγκόσμιο επίπεδο έως το τοπικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις απόψεις του παρελθόντος για το μέγεθος των κινδύνων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους .
Οι πλημμύρες στην Μάνδρα αλλά και στην Κρήτη πρόσφατα προειδοποιούν .
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από ανθρώπους ευαισθητοποιημένους από τον μεγάλο αυτόν κίνδυνο , που διαθέτουν γνώση.

Γνωρίζουμε καλά ότι το γεγονός αυτό προκαλεί αλλαγές στο κλίμα που με την σειρά του δημιουργεί κινδύνους ιδιαίτερα σοβαρούς μάλιστα στους χώρους εγκατάστασης , διαβίωσης , καθημερινότητας των ανθρώπων .

Η επιστημονική κοινότητα πολλές δεκαετίες τώρα προειδοποιεί για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής .

Το 1992 επιτέλους ο ΟΗΕ κατανόησε τον κίνδυνο και έλαβε μια πρώτη απόφαση προειδοποίησης και σειρά δράσεων .

Η βασική διεθνής συμφωνία στον τομέα της δράσης για το κλίμα είναι η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC). Είναι μια από τις 3 συμβάσεις που εγκρίθηκαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής του Ρίο για τη Γη το 1992. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 195 χώρες. Ξεκίνησε ως τρόπος διακρατικής συνεργασίας με σκοπό να περιοριστούν η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές τους.

Από τότε είχαμε σειρά διασκέψεων , προειδοποιήσεων και αποφάσεων δράσης σε διακρατικό επίπεδο .

  • την κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, η οποία αφορά τις δεσμεύσεις κατά τη δεύτερη περίοδο, δηλαδή από το 2013 έως το 2020
  • τη συμφωνία των Παρισίων, τη νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που θα καλύπτει όλες τις χώρες της UNFCCC: την κύρωση, εφαρμογή και έναρξη ισχύος της το 2020

Στο επίπεδο της κάθε χώρας και της κάθε κοινωνίας η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι άλλη από την τοπικά εξειδικευμένη .

Παρατηρούμε με θλίψη ότι το μακρινό 1992 απέχει 27 χρόνια από σήμερα και οι δημοτικές μας αρχές επαναπαύονται στην ραστώνη τους και στην επίκληση των κρατικών αβελτηριών .

 Τα αποτελέσματα όμως θα τα υποστούν οι συμπολίτες μας , όπως τα υπέστησαν οι κάτοικοι της Μάνδρας και στις πάμπολλες και δυστυχώς συνεχείς ανά την Ελλάδα και ανά έτος κατολισθήσεις , πλημμύρες ( πολλές θανατηφόρες ) , πυρκαϊές κλπ .

Ο Δήμος μας είναι προνομιούχος  όντας στις υπώρειες του Υμηττού και στην κατάληξή τους στην Θάλασσα .

Η κλιματική αλλαγή όμως παράγει ξαφνικές  , υπερβολικές  ή και τρομακτικές σε ποσότητα νερού βροχοπτώσεις  και σε μεγαλύτερη συχνότητα από το παρελθόν .

Κάθε οικισμός σε υπώρειες , αλλά ακόμη περισσότερο όταν βρίσκεται στις εκβολές των λεκανών απορροής , πρέπει να παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη του τα χειμαρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής .

Η μελέτη των επιπτώσεων με στοιχεία επαναληψιμότητας τριακονταετίας  δεν επαρκεί πλέον .Πρέπει να ξαναειδωθούν όλα τα αντιπλημμυρικά έργα με επαναληψιμότητα τουλάχιστον εκατονταετίας όπως κάνουν ήδη οι περισσότερες χώρες ή τουλάχιστον οι ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές.

Είναι αναγκαία λοιπόν η άμεση επικαιροποίηση όλων των μελετών .

Είναι αναγκαία η άμεση αύξηση των διατομών των έργων απορροής και η επανεξέταση των οδεύσεων απορροής των υδάτων αλλά και των οδεύσεων διαφυγής των δημοτών .

Αυτά είναι έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης  και κανενός άλλου .

Η τραγωδία της Μάνδρας μας έμαθε πολλά και κυρίως ότι δεν είναι επιτρεπτό να πνίγονται οι δημότες και να καταστρέφονται οι περιουσίες τους επειδή κανένας δεν επικαιροποίησε τις αντιπλημμυρικές μελέτες και έργα , στην νέα εποχή της κλιματικής αλλαγής .

Δεν μπορεί να είναι επιτρεπτό πια να χάνονται ζωές επειδή τα νερά εμποδίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δρόμοι χείμαρροι από την υπερχείλιση ή επειδή πλημμύρισαν υπόγεια .

Η παγκόσμια εμπειρία ( αλλά και το Μάτι ) μας έμαθε επίσης ότι ότι ούτε η επικαιροποίηση , ο επανασχεδιασμός και η σωστή και γρήγορη υλοποίηση δεν είναι αρκετά .

Είναι κυρίαρχη ανάγκη η ενημέρωση των πολιτών μαζί με τα σχέδια κρίσεων με συντονισμό όλων των αναγκαίων υπηρεσιών και οι ασκήσεις ετοιμότητας τόσο των κατοίκων όσο και των υπηρεσιών .

Πρέπει να μελετηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα αποφυγής πλημμύρισης στα υπόγεια των κατοικιών .

Θα παραχθούν ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα μοιρασθούν επιμελώς σε κάθε σπίτι , διαμέρισμα , επιχείρηση , γραφείο , κατάστημα κλπ του Δήμου μας .

Θα σχεδιαστούν επίσης  παρουσιάσεις σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις τάξεις που θα γίνονται υποχρεωτικά κάθε 3 χρόνια τουλάχιστον .

 

 Ο Δήμος μας είναι προνομιούχος  , όλοι ξέρουμε ότι το προνόμιό μας αυτό εγκυμονεί κινδύνους και όχι αμελητέους κινδύνους .

Η κλιματική αλλαγή θα παράγει τόσο πλημμύρες όσο και μεγάλης διάρκειας και έντασης ξηρασίες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που θα διαρκούν πολύ περισσότερο από το παρελθόν . 

Και όλα αυτά με την πιθανή συνοδεία ισχυρότατων ανέμων .

Χρειάζονται επειγόντως επικαιροποιημένες αντιπλημμυρικές μελέτες , σχέδια οδεύσεων και διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου , αυστηρή επιτήρηση πινακίδων , αυθαιρέτων προσθηκών και λοιπών κατασκευών επικίνδυνων σε ακραίας έντασης ανέμους .

Χρειάζεται δημοτική αρχή ευαισθητοποιημένη και με γνώση .

No Replies to "πολιτική για το περιβάλλον, με αφορμή ανάγκες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου"