Πόε 1 results

Ευαισθησία, μελαγχολία όχι ως πάθηση μα ως στάση ζωής

Η Τέχνη μιμείται τη ζωή. Οικοδόμοι, λιθοξόοι, ξυλουργοί, αρωματοποιοί, ελαιοχρωματιστές, ράπτες, κουρείς, ρήτορες, μάγειρες, μηχανικοί είναι τεχνίτες και τα επαγγέλματά τους προαπαιτούν ένα ...