Πέτρος Μάρκαρης 1 results

Το αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα

Από το 1995 ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο εκδηλώνεται στα ελληνικά γράμματα, η εμφάνιση ενός νέου αστυνομικού μυθιστορήματος, πλούσιου και ποικίλου. Χρησιμοποιώ τον όρο Νέο Ελληνικό Αστυνομι...