ΣΚΕΨΕΙΣ 11 results

Ευαισθησία, μελαγχολία όχι ως πάθηση μα ως στάση ζωής

Η Τέχνη μιμείται τη ζωή. Οικοδόμοι, λιθοξόοι, ξυλουργοί, αρωματοποιοί, ελαιοχρωματιστές, ράπτες, κουρείς, ρήτορες, μάγειρες, μηχανικοί ...

‘Ενας συγγραφέας μια ταινία

Το βιβλίο είναι πιο σημαντικό από την ταινία, επειδή αποτελεί τη βάση για να φτιαχτεί η ταινία. Οι ήρωες του συγγραφέα αποτελούν την ...

Έγκλημα και τιμωρία

Μια κοινωνία δείχνει το επίπεδο πολιτισμού της, παρέχοντας περιβάλλον ασφαλείας στους πολίτες της, ώστε να αναπτύξουν ταλέντα, δεξιότ...