day : 16/04/2018 1 results

Αρθρο μου στο “Παρόν” της 15.04.18 “Επανέρχομαι: αναγκαία η Δημοκρατική Πατριωτική Ενότητα”

 "Επανέρχομαι: Αναγκαία η Δημοκρατική Πατριωτική Ενότητα"  Η επιβουλή εναντίον της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ μέρους της Τουρκίας εντείνεται σε καθημερινή βάση. Ο εξ Ανατο...